012 2383 3868
Tiếng Việt
Homepage Field Force Automation Remote control solution INNET - RMS

Remote control solution INNET - RMS


 

Giải pháp này thật sự giải quyết những khó khăn cho khách hàng trong các ứng dụng điều khiển với khoảng cách xa. Khách hàng dễ dàng giám sát và điều khiển các thiết bị ở mọi nơi và khoảng cách không còn là vấn đề cần quan tâm nữa.

Hệ thống có khả năng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất… ở nhiều điều kiện môi trường như các cơ sở sản xuất ,các kho lương thực, quân trang quân dụng, các phòng lưu trữ và trưng bày mẫu vật ở các bảo tàng, hệ thống thủy điện ...

Nhờ vào một thiết bị đầu cuối được gắn trong khu vực cần giám sát, hệ thống kết nối với trung tâm dữ liệu từ xa thông qua mạng intranet, TCP/IP, RS232, RS485, GPRS…sẽ hoạt động như một thiết bị báo động, cập nhật, gửi cảnh báo nhiều cấp độ khác nhau về trung tâm bao gồm thể hiện trên màn hình, tín hiệu được truyền đến thư điện tử, tin nhắn, máy in… trong trường hợp khu vực xảy ra sự cố.

Solutions Other