012 2383 3868
Tiếng Việt
Homepage Field Force Automation Warehouse Management

Warehouse Management

Quản lý kho trong doanh nghiệp là một công việc quan trọng đòi hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp theo mô hình kho phân tán trên nhiều địa điểm trong phạm vi vùng, quốc gia, quốc tế. Quản lý kho - RFID là giải pháp quản lý kho bằng các gắng thẻ RFID lên sản phẩm, thùng hàng, pallet hàng để đáp ứng nhu cầu này.

Tính năng của giải pháp

 • Tự động cập nhật thông tin hàng hóa khi có hoạt động xuất/nhập.
 • Đối chiếu hàng xuất với phiếu xuất, hàng nhập với phiếu nhập và có cảnh báo nếu có sự sai lệch
 • Thống kê hàng tồn kho và lập biểu đồ
 • Cảnh báo hạng sử dụng
 • Cho phép tìm vị trí hàng hóa thông qua biểu đồ.
 • Người sử dụng có thể đăng nhập vào hệ thống thông qua cổng Internet (có trình duyệt) để quản lý việc xuất/nhập tài sản, cũng như tìm kiếm nhiều vị trí khác nhau trong kho để xếp hàng hóa (tối ưu hóa)
 • Báo cáo


Lợi ích của giải pháp

 • Quản lý tổng quan theo thời gian thực: cho phép các vị trí quản lý chủ chốt trong công ty có thể kiểm soát thông tin hàng hóa của công ty tại bất kỳ thời điểm nào
 • Tối ưu hóa quá trình quản lý, xuất/nhập hàng: xác định thông tin, danh mục sản phẩm trong kho. Tự động cập nhật dữ liệu mỗi khi xuất/nhập hàng
 • Tiết kiệm thời gian: định vị được khu vực/vị trí của sản phẩm trong kho hàng, tiết kiệm thời gian trong việc lấy hàng hóa
 •  Chủ động trong sản xuất: cảnh báo khi các sản phẩm trong kho sắp hết. Tích hợp với bộ phận sản xuất, nhà cung cấp để chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho kế hoạch sản xuất
 • Tiết kiệm diện tích: tối ưu hóa trong việc sắp xếp hàng hóa trong kho để tiết kiệm diện tích
 • Giảm tỉ lệ thất thoát sản phẩm và lãng phí
 • Cho phép quản lý nhiều vị trí kho và nó cung cấp tầm nhìn toàn diện qua một mạng lưới kho xưởng được kết nối


Lĩnh vực ứng dụng

Giải pháp quản lý kho có thể ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực, các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa qua kho.

Solutions Other