Trang chủ Giải pháp Giải Pháp Quản Lý Sản xuất

Kể từ khi cuộc cách mạng công nghiệp từ cuối thế kỹ 18 và đầu thế kỷ 19, ngành công nghiệp sản xuất đã trở thành một phần quan trong của nền kinh tế hầu hết các nước trên thế giới. Ngành công nghiệp sản xuất lớn, cạnh tranh và nhạy cảm với biến động kinh tế, do đó các doanh nghiệp tận dụng các công nghệ mới nỗ lực để trở thành tiêu biểu khi nói đến quy trình sản xuất của họ. Các nhà sản xuất dựa trên hệ thống mã vạch để cung cấp cho họ sự linh hoạt, độ tin cậy và hiệu quả để cạnh tranh và đảm bảo một hệ thống phối hợp nhuần nhuyễn. Giải pháp thu thập dữ liệu được ưu tiên trong ngành công nghiệp này, hệ thống mã vạch cung cấp nguồn gốc sản phẩm và khả năng theo dõi trong suốt quá trình hoạt động theo tiến độ, hoàn thành kiểm kê hàng hóa, đóng gói và vận chuyển. Điều này dẫn đến nhiều lợi ích bao gồm nâng cao năng suất, chất thải ít hơn và chi phi thấp hơn.

Duyên Khang nhận thức được lợi ích của các nhà sản xuất có thể đạt được từ việc thực hiện một hệ thống quét mã vạch bởi vì chúng tôi sử dụng công nghệ riêng để cải thiện quy trình sản xuất nội bộ của chúng tôi.

Giải pháp mã vạch cho sản xuất
Doanh nghiệp đã và đang sản xuất những mặt hàng có chất lượng cao, được thị trường chấp nhận. Và Doanh nghiệp muốn được cấp một “ căn cước” cho hàng hoá của mình dễ dàng vào các siêu thị, xâm nhập vào thị trường khu vực và thị trường thế giới có yêu cầu cao về nguồn gốc sản phẩm, đồng thời góp phần bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu của mình. Câu trả lời chính là mã vạch .....
Giải pháp di động
Cung cấp nhiều hệ thống di động khác nhau và cũng thu được những thành công đáng kể trong cả lĩnh vực tư nhân và nàh nước như chính chính phủ, quân đội và các viện tài chính.
Phần mềm quản lý sản xuất
Dùng cho các loại hình sản xuất công nghiệp có qui mô vừa và nhỏ. Phần mềm được xây dựng và phát triển trên cơ sở lý luận của các môn khoa học quản lý hiện đại, kết hợp với kinh nghiệm của những người đã từng nhiều năm làm công tác quản lý ở các Doanh nghiệp Sản xuất.