Trang chủ Giải Pháp Mã Vạch Trong Y Tế Giải pháp xác minh truyền máu

Giải pháp xác minh truyền máu


Không có tính di động, việc quản lý, theo dõi và xác minh máu truyền sẽ rất phức tạp với những bước thủ công có khả năng dẫn đến lỗi nguy hiểm, chẳng hạn như truyền sai máu. Khi có tính di động, tất cả công việc sử dụng giấy bút liên quan đến theo dõi máu sẽ được loại bỏ giảm nguy cơ xảy ra lỗi.

Với việc sử dụng nhãn mã vạch hoặc thẻ RFID, các sản phẩm máu sẽ được theo dõi một cách dễ dàng từ thời điểm lấy máu tới lúc truyền máu. Khả năng hiển thị kho hàng thời gian thực đảm bảo rằng nhân viên có thể thấy những sản phẩm sắp hết hạn, cho phép có nhiều thời gian hơn để phân phối các sản phẩm máu và tránh bị hao phí tốn kém .


Đồng bộ cung và cầu an toàn.
  • Truy cập tức thì một cách chi tiết vào số sê ri, dữ liệu về người hiến máu, dữ liệu máu, ngày hiến máu và ngày hết hạn của mọi đơn vị máu được lưu trữ, vận chuyển và phân phối.
  • Theo dõi số lượng các loại máu khác nhau được lưu trong kho để luôn có đủ lượng máu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu.
  • Giảm số lượng máu hết hạn trước khi được sử dụng.
  • Trùng khớp chính xác nhiều máu hiến với bệnh nhân thực hơn.
Trang bị cho nhân viên của bạn một thiết bị di động có khả năng quét mã vạch hoặc RFID để thu thập và xác thực thông tin truyền máu quan trọng, chẳng hạn như ID bệnh nhân và loại máu, cũng như theo dõi và quản lý các cấp của kho máu. Thêm vào đó, Motorola còn hợp tác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu thế giới để đảm bảo rằng giải pháp di động của bạn có thể tích hợp dễ dàng với những giải pháp phần mềm xác minh truyền máu tốt nhất.

Các giải pháp khác